Welkom op de site van Passend onderwijs Haarlemmermeer

Inmiddels is de invoering van de Wet Passend onderwijs al enige tijd geleden en zijn wij tevreden over de resultaten. In grote lijnen betekent de Wet, dat ieder kind recht op onderwijs heeft, dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit betekent zoveel mogelijk maatwerk! Het maken van maatwerk kan heel divers zijn. Het kan gaan om ondersteuning van een kind,... lees meer

Ondersteuning in en rondom school

 

Deze animatievideo gaat over de ondersteuning in en rondom school in de gemeente Haarlemmermeer. De Wet Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet bieden kansen om meer maatwerk rondom scholen te organiseren.

De videobestanden kunnen hier worden gedownload.

Hoe krijg je een toelaatbaarheidsverklaring?

 

Deze animatie gaat over het proces en de stappen die nodig zijn om naar die andere school te kunnen gaan. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. In deze toelaatbaarheidsverklaring of TLV staan de afspraken tussen de verwijzende school, de ontvangende school en de ouders.  

 

Laatste forum discussies

 • Goed onderwijs in de buurt voor alle kinderen. Met passend onderwijs wordt het bereikbaar. Dit is voor veel scholen een flinke klus. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer zorg nodig. Zorg die net buiten de zorgbreedte van de reguliere klas valt. Toch is speciaal onderwijs voor hen niet altijd de juiste oplossing. Deze kinderen dreigen tussen wal en schip te vallen. Voor deze kinderen is op 1 januari 2014 binnen de Breedenborgh een stroomgroep opgericht.
  Reacties (0)
 • Scholen moeten de komende tijd leerkrachten en ouders gaan betrekken bij de invoering van Passend onderwijs.
  Reacties (1)
 • Gedurende de looptijd van de pilot Maatwerk zullen we een aantal zogenaamde Versnellingskamer organiseren.
  Reacties (1)
 • De PO-raad maakt zich zorgen over de invoering van het Passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg, die gelijktijdig plaatsvindt.
  Reacties (0)

P.O. Nieuws

Het jaar 2018 is bijna ten einde en in het nieuwe jaar beginnen meteen goed. Een nieuwe website voor Passend onderwijs Haarlemmermeer. We hebben het... Lees meer
 Datum: woensdag 1 februari 2017, 19:30 tot 22:00 Locatie: Deltaweg 109, Hoofddorp, OBS de Optimist Onderwijsdebat: Kansen... Lees meer
 De invoering van passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten er voor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar... Lees meer
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor het volgen van de trainingen in het kader van "De Trein van boos naar middel". Geef je zo snel mogelijk... Lees meer
De negende voortgangsrapportage passend onderwijs gaat in op de recente ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Je kunt deze... Lees meer

Laatste Blog

Dat niet alleen kinderen met een leerachterstand baat hebben bij de Stroomgroep, blijkt uit het
verhaal van een kind uit groep 7. Hij is hoogbegaafd en leert en denkt op een andere manier. Niet alle scholen zijn in staat daar goed mee om te gaan. In overleg met het samenwerkingsverband passend onderwijs Haarlemmermeer, is deze leerling naar ’t Venne gegaan. Hij gaat alle ochtenden naar de Stroomgroep van meester Berend en in de middag zit hij in zijn ‘gewone’ klas bij juf Linda Verhoeven. “Deze jongen heeft weer plezier in school.”

Kijk voor meer informatie op:
http://www.rkbsvenne.nl/Uploaded_files/Zelf/download/Het%20effect%20van%...'kind%2C%20ouders%20en%20school'.pdf

Interview met Ekon Hartog, directeur Passend Onderwijs Haarlemmermeer.
“Het mooie aan de Stroomgroep van ’t Venne is de aansluiting met het reguliere onderwijs. De onderwijs-behoefte van het kind wordt centraal gesteld. En dat is waar het voor mij om draait bij Passend Onderwijs”, aldus Ekon Hartog. “Doordat de kinderen ‘s ochtends beginnen in de eigen groep, is deze manier van zorg bieden fundamenteel anders.”

Lees het hele artikel op onze website: http://www.rkbsvenne.nl/Uploaded_files/Zelf/download/Even%20bellen%20met...

Passend onderwijs op de kaart

Onze visie

Onze visie luidt “Creëer de optimale context”.

Bij het creëren van de optimale context gaan we uit van het volgende:

Creëren betekent maken. Maken, iets doen, ontstaat op basis van de onderwijsvraag die het kind stelt. Passend onderwijs is dus maatwerk.

Optimaal. Optimaal betekent het beste. Het gaat om het creëren van een context (omgeving) die het best denkbare resultaat oplevert. Hiervoor is samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind van fundamenteel belang.

Context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Het gaat hierbij een om een veelvoud van factoren, die in samenhang het succes bepalen. Lees meer

Contact

Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Tel.: (023) 5541588, toestel 229
info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl

Informatie