Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 18 december, 2018 - 16:13
Het jaar 2018 is bijna ten einde en in het nieuwe jaar beginnen meteen goed. Een nieuwe website voor Passend onderwijs Haarlemmermeer. We hebben het design aangepast en de navigatie vereenvoudigd. Meer afgestemd op de bezoekers van onze site. Naar...
Datum: 19 januari, 2017 - 15:22
 Datum: woensdag 1 februari 2017, 19:30 tot 22:00 Locatie: Deltaweg 109, Hoofddorp, OBS de Optimist Onderwijsdebat: Kansen en uitdagingen in en om Haarlemmermeer Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe onzekerheid en...
Datum: 6 oktober, 2016 - 15:06
 De invoering van passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten er voor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar wordt in de klas, in de interactie tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Nu, twee jaar na...
Datum: 13 september, 2016 - 12:09
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor het volgen van de trainingen in het kader van "De Trein van boos naar middel". Geef je zo snel mogelijk op! Ga naar de "download bieb" en zoek in het journaal van mei 2016 welke dagen en tijden voor...
Datum: 27 juni, 2016 - 12:40
De negende voortgangsrapportage passend onderwijs gaat in op de recente ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Je kunt deze rapportage nu vinden in de download bieb. 
Datum: 2 februari, 2016 - 11:10
Afgelopen 19 januari is het nieuwjaarsevent van het samenwerkingsverband geweest in de Jopenkerk in Hoofddorp. Een groot succes! Vanuit alle hoeken hebben mensen hun verhaal verteld. Meestal succesverhalen met ondersteuning van allerlei...
Datum: 17 december, 2015 - 15:10
Vanuit autisme bekeken heeft een nieuwe checklist gemaakt voor scholen. Hierdoor kan gekeken worden hoe goed de school is uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen. Leerlingen met autisme dienen als graadmeter in...

Pagina's