06-20317039

Wie zijn wij

Het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer PO is een vereniging, waarin de schoolbesturen binnen de Haarlemmermeer vertegenwoordigd zijn als lid. Deze leden komen 5 keer per jaar bij elkaar. De vereniging heeft een directeur-bestuurder, ondersteuning en 6 leden van het Consulenten team. Meer informatie over de leden en medewerkers treft u aan op de contactpagina.

 

De deelnemende besturen zijn:

Stichting voor Confessioneel Onderwijs Jong Leren

Stichting voor Christelijk en Katholiek Onderwijs Meer Primair

Aloysius Stichting

Amsterdamse Stichting voor Katholiek onderwijs

Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer

Stichting Bascule

Stichting Spaarnesant

Stichting SEIN