06-20317039

Thuiszitters

Het bieden van passend onderwijs betekent dat geen kind meer thuis hoeft te zitten. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders, de scholen, het samenwerkingsverband en de gemeenten.

Als een leerling, om wat voor reden dan ook, niet meer naar school kan gaan ondersteunt het samenwerkingsverband in de triade school-ouders-kind om op zoek te gaan naar de best passende oplossing. Dit vraagt om maatwerk en laat zich niet vastleggen in een protocol.