06-20317039

Professionalisering

Het samenwerkingsverband biedt in lijn met de visie een training aan in het oplossingsgericht kijken naar en werken met vraagstukken in het onderwijs. Het gaat hier om de trainingen in het kader van “De trein van boos naar middel”. Deze training is toegankelijk voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en bestuurders. Daarnaast is de mogelijkheid om de training als team te volgen.

Het volgen van deze training is belangrijk om een goede aansluiting te hebben met externe partijen als bijvoorbeeld de schoolcoach en/of de leerplichtambtenaar. Zij hebben immers dezelfde training gevolgd en het helpt om vanuit dezelfde taal de samenwerking rondom ondersteuning te optimaliseren.

Check de agenda voor meer informatie.

Opgave voor en deelname aan de training kan door een mail te sturen naar het samenwerkingsverband, info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl