06-20317039

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan leggen de schoolbesturen samen vast hoe ze passend onderwijs op de scholen willen organiseren en financieren. Na het opstellen van het eerste concept wordt de besturen om een voorlopig akkoord gevraagd. Vervolgens vindt er met de gemeente Haarlemmermeer een “op overeenstemming gericht overleg” (OOGO) plaats. Daarna heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) recht van instemming met het plan. In deze raad zit namens elk bestuur een ouder en een personeelslid.

Nadat ook deze raad haar advies heeft uitgebracht wordt het plan in de Algemene vergadering definitief vastgesteld en ingestuurd naar de Onderwijs Inspectie.