023-5541588

Aanvullende ondersteuning

Iedere school kan, naast de eigen zorgstructuur, gebruik maken van de basisondersteuning. Dit is aanvullende ondersteuning, die voor alle scholen in de Haarlemmermeer toegankelijk en inzetbaar is. De basisondersteuning bestaat uit:

  • Interne begeleiding
  • Brugteam
  • Professionalisering (Training “trein van boos naar middel”)
  • Maatwerkfinanciering
  • Begeleiding thuiszitters
  • De schoolcoach
  • De schoolarts
  • De leerplichtambtenaar
  • Mediation/bemiddeling


Indien nodig kunnen scholen gebruik maken van deze basisondersteuning bij het passend maken van onderwijs. Een verdere uiteenzetting hiervan is te vinden in het ondersteuningsplan. (link)