Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Zorgplicht

Zorgplicht

Bij de vormgeving van passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijs-begeleidingsbehoeften speelt de zorgplicht een rol. Zorgplicht richt zich op de inspanning en verantwoordelijkheid van schoolbesturen en hun scholen om binnen de kaders en grenzen van passend onderwijs, invulling aan de basis- en extra ondersteuning te geven door een aanbod welke aansluit bij de beschrijving van hun basis- en extra ondersteuning. Echter zorgplicht houdt ook in dat ouders naast rechten ook plichten hebben bij de invulling van een kansrijke aanbod voor hun kind wanneer er sprake is van specifieke ondersteuningsvragen en -behoefte.