Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Rechtsvorm en structuur

Rechtsvorm en structuur

De rechtsvorm van het samenwerkingsverband is een vereniging. De deelnemende besturen vormen de leden van de vereniging. Ieder betrokken bestuur beslist zelf wie afgevaardigd wordt in de Algemene Vergadering.

Binnen de vereniging zijn op basis van de statuten en de daaraan verbonden reglementen twee commissies:

− De Auditcommissie

− De Remuneratiecommissie

De leden van de vereniging zijn beschreven in de statuten en komen jaarlijks in een overzicht terug binnen het jaarverslag. De leden verdelen zich over de reguliere schoolbesturen en schoolbesturen vanuit deelnemende speciaal onderwijsbesturen. De wettelijke basis voor het SWV is neergelegd in de WPO, m.n. paragraaf 2 artikel 18 – 28. De vereniging heeft in het jaar 2020 tien leden, te weten:

1. Stichting Meer Primair, Hoofddorp
2. Stichting Confessioneel Onderwijs Jong Leren, Heemstede
3. Stichting Floreer, Hoofddorp
4. Montessorivereniging Haarlemmermeer, Hoofddorp
5. Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs, Amsterdam
6. Aloysius Stichting voor Onderwijs en Jeugdzorg, Voorhout
7. Stichting Levvel, Amsterdam
8. Stichting Spaarnesant, Haarlem
9. SEIN, Cruquius
10.Stichting Islamitische basisscholen, Amsterdam