Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Route internationale taalklas voor kleuters

Route naar de Internationale Taalklas voor kleuters.

Het CCP heeft zitting in het brede kernteam van de Internationale Taalklassen. Dit team bespreekt de aanmeldingen en organiseert de toeleiding naar de internationale taalklas voor kleuters.
Vanaf de aanmelding wordt het volgende stappenplan gevolgd:

Consultatie en intake

Stap 1

Aanmelding bij CCP verloopt via aanmeldformulier. De informatie wordt beoordeeld en er volgt een gezamenlijke verkenning van de aanvraag inclusief voorbereiding stap 2.

Onderzoek

Stap 2

Het kernteam doet uitvraag op de mogelijke extra ondersteuningsbehoeften bij de verwijzer, school, ouders en betrokken professionals. Er volgt een eerste screening van de ontvangen documentatie.

Stap 3a en b
Er volgt een check op de eisen voor deelname ITK onderwijs inclusief een dubbele ++ ondersteuningsvraag. Dus meertaligheid in combinatie met andere (psycho- sociale) zorgen en/ of ontwikkelingsachterstand / problemen.

Beoordeling inzet expertiseplatform. Indien ja: Dan volgt matching van de vraagstelling met juiste experts.

Strategie

Stap 4

Het kernteam bevestigt de ondersteuningsvraag en brengt samen met verwijzer en ouders de ondersteuningszwaarte in kaart.

Besluitvorming en voorbereiding plaatsing

Stap 5

Het advies voor de school met het meest kansrijke onderwijsperspectief is onderbouwd.
Indien plaatsing ITK kleuters passend is, dan wordt de intake gepland en OPP bij ITK voorbereid. Indien plaatsing ITK kleuters niet passend is, volgt stap 6 CCP.

Afronding en overdracht

Stap 6

CCP rondt af en pitcht indien nodig TLV- aanvraag in de commissie.

Versie 30.5.2021