Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

In 2020 is er ingezet op een doorontwikkeling van een dekkend aanbod SO-SBO, diensten en expertise om tegemoet te komen aan de borging van de basis-en extra ondersteuning. Hieronder wordt een aantal gerichte beleidsonderdelen genoemd:

  • Hoogbegaafdheid (binnen basis-en extra ondersteuning)
  • IOC (integraal onderwijs centrum) dekkend aanbod SBO-SO
  • Schakelonderwijs
  • Centraal Coördinatiepunt voor onder- en zij-instromers met (mogelijke) ondersteuningsbehoefte
  • Expertiseplatform
  • Multidisciplinaire samenwerking binnen de Haarlemmermeer (Domeinen Onderwijs en Jeugdzorg); inzet van professionals binnen de gezamenlijke aanpak rondom vraagstukken die binnen casuïstiek spelen. 
  •  Expertise ontwikkeling passend onderwijs met de scholen en schoolbesturen. 
  •  Borging van het in 2020 ondertekende thuiszitterspact.