Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Doelstellingen passend onderwijs

Doelstelling van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie met als primair doel het bieden van ondersteuning en faciliteren van de aangesloten besturen in de uitvoering en realisatie van passend onderwijs. Daarnaast geeft het samenwerkingsverband ook sturing aan processen die nodig zijn bij de organisatie van passend onderwijs en zet in op de borging van passende afspraken over de borging van een dekkend aanbod van passend onderwijs en de daarbij horende voorzieningen. Het samenwerkingsverband levert hiermee als netwerkorganisatie een bijdrage aan de borging van de zorgplicht van de aangesloten besturen.