06-20317039

Speciaal (basis) onderwijs

Ondanks het zoeken naar oplossingen en alle inzet van ouders, school en de leerling lukt het soms niet om het onderwijs voor een leerling passend te maken op de school waar de leerling onderwijs volgt. Binnen de kerntriade (ouder – kind – leerkracht) zal gezocht worden naar een vorm van onderwijs die het beste aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een school voor speciaal basis onderwijs (SBO) of voor speciaal onderwijs (SO). Voor deze vormen van onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

 

Speciaal basis onderwijs (SBO) 

Het samenwerkingsverband in de Haarlemmermeer heeft 4 SBO-scholen in de regio. In Hoofddorp zijn dat De Klimboom, Het Kompas en de Dr. J.P. Heijeschool. In Nieuw-Vennep is dat de SBO school De Fakkel. SBO-scholen bieden het onderwijs aan in kleinere groepen. Voor eventuele extra ondersteuning is een orthopedagoog of psycholoog aan deze scholen verbonden. Dit alles maakt dat deze scholen beter in staat zijn om onderwijs en ondersteuning af te stemmen op de onderwijsbehoefte van een leerling.

 

Speciaal onderwijs (SO)

Als blijkt dat het SBO niet voldoende aansluit bij de onderwijsbehoefte van een leerling kan de kerntrade overwegen dat voor deze leerling Speciaal onderwijs beter passend is. Dit kan zijn als er sprake is van  bijvoorbeeld ernstige leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Leerlingen op het SO krijgen specifiek gerichte aandacht en volgen het onderwijs in kleinere klassen dan in het reguliere of speciale basisonderwijs.

 

Binnen de Haarlemmermeer bevinden zich drie SO-scholen. In Cruquius staat “De Waterlelie”. Deze school bevindt zich op het terrein van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) en heeft als extra expertise het onderwijs aan kinderen met epilepsie.  In Hoofddorp bevindt zich een dependance van de Dr. A. van Voorthuijsenschool, die onderwijs biedt aan zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk-onderwijs). En ook in Hoofddorp staat PI-school De Ster, waar kinderen met psychische- of gedragsproblemen onderwijs krijgen.