06-20317039

Schoolkeuze en aanmelden

Naar school!

Zodra uw kind 4 jaar wordt mag het naar school! Met 5 jaar is een kind leerplichtig. Bij het kiezen van een school kunt u gebruik maken van de kaart rechts op deze pagina. Hier vind u een overzicht van alle scholen binnen de Haarlemmermeer en specifiek bij u in de buurt.

Aanmelden

U meldt uw kind aan bij de basisschool van uw keuze. Hierbij geeft u aan of u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dan bekijkt de school of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Als de school geen passende plek kan bieden gaat de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken.
Het vinden van een geschikte plek mag in principe niet langer duren dan zes weken, gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag deze termijn één keer verlengen met vier weken. Dit kan dus nooit langer duren dan tien weken.