06-20317039

Ondersteuningsplan

Ieder samenwerkingsverband beschrijft in het “Ondersteuningsplan” hoe de ondersteuning van kinderen is georganiseerd binnen de regio. Dit plan omvat de plannen en ambities van het samenwerkingsverband voor een periode van 4 jaar. Tussentijds kan het plan worden aangepast als daar aanleiding voor is.

Per 1 mei 2019 zal er een nieuw ondersteuningsplan worden vastgesteld voor de periode 2019 t/m 2023. Vanuit de wet op de medezeggenschap heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op dit plan.

Door de volgende link aan te klikken  kunt u het huidige ondersteuningsplan Passend onderwijs Haarlemmermeer. downloaden.