06-20317039

Basisondersteuning

Iedere school kan, naast de eigen zorgstructuur, gebruik maken van de basisondersteuning. Dit is ondersteuning die voor alle scholen in de Haarlemmermeer toegankelijk en inzetbaar is. De basisondersteuning bestaat uit:

  • Interne begeleiding
  • Consulenten team
  • Professionalisering (Training “trein van boos naar middel”)
  • Maatwerkfinanciering
  • Begeleiding thuiszitters
  • De schoolcoach
  • De schoolarts
  • De leerplichtambtenaar
  • Mediation/bemiddeling

 

Indien nodig kunnen scholen gebruik maken van deze basisondersteuning bij het passend maken van onderwijs.

Voor een eventuele toelichting op het inzetten van de basisondersteuning kunt u terecht bij de school van uw kind.