Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Wie zijn wij

Het samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Er is in het afgelopen jaar door het team van het samenwerkingsverband hard gewerkt aan de professionalisering van het samenwerkingsverband en de ontwikkeling van producten en diensten, die een belangrijke bijdrage  leveren aan de ondersteuning van scholen en besturen bij de borging van passend onderwijs. Hiermee is ook gerichte inzet georganiseerd op de begeleidingsstructuur van de scholen, de inrichting van het centrale coördinatiepunt en expertiseplatform. 

Interne organisatie

Het samenwerkingsverband bestaat uit 10 medewerkers. 

Het gaat hier om de directeur-bestuurder, de managementondersteuning en de leden van het consulententeam. De medewerkers van het samenwerkingsverband bieden als onderwijskundig expert ondersteuning aan de scholen en maken als zodanig onderdeel uit van de basis- en extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband laat zich ten aanzien van onderdelen van de bedrijfsvoering ondersteunen door externe partijen.

Besturen en toezicht

Het samenwerkingsverband kent ten aanzien van bestuur en toezicht de volgende leden:

Eef Niezing (Meer Primair)

Sjoerd Arlman (Stichting Floreer)

John van Veen (Jong Leren)

Egbert de Jong (Montessori)

Marjolein Triest (ASKO)

Hermien Steenbergen (Aloysius)

Sander Jacobs (Levvel de PI-scholen)

Ruth Veldhuijzen van Zanten (SEIN)

Marten Elkerbout (Spaarnesant)

Omar Abdelmalek (St. IBA)