Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Privacy & AVG

AVG en Datarisico’s

Na de specifieke aandacht in 2016 voor de wet Bescherming persoonsgegevens en de nieuwe wetgeving t.a.v. (de meldplicht van) datalekken, wat tot aanpassing heeft geleid van de registratie en administratie van de TLV, het gebruik van het digitale Groeidocument (waarmee beveiligd verkeer van leerlingengegevens mogelijk is), zijn in 2018 stappen ondernomen in verband met de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (mei 2018). Dit heeft onder andere geleid tot de introductie van de applicatie ‘Zivver’ voor een veilig datatransport. De actielijst rondom het werken met in achtneming van de AVG vormt de onderlegger voor het verder door te ontwikkelen beleid.