06-20317039

Onze visie

Creëer de optimale context

Onze visie van Passend onderwijs gaat over aansluiten bij de onderwijsbehoefte van leerlingen en de wijze waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen ‘de zorgleerlingen’, passend onderwijs omvat alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.

Ondersteuning op maat

In lijn met het uitgangspunt, dat passend onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van alle kinderen, wordt het onderwijs binnen het samenwerkingsverband vormgegeven. Dit gebeurt in samenwerking en overeenstemming met het reguliere basisonderwijs, het SBO en het SO. De meeste kinderen kunnen het basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten doorlopen.  Kinderen die een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben krijgen zoveel mogelijk ondersteuning in de eigen klas. Het is de ambitie van het samenwerkingsverband in de Haarlemmermeer om deze ondersteuning zoveel mogelijk op maat te maken voor elk kind in zijn eigen klas en op zijn eigen school. Als deze ondersteuning op de eigen school niet haalbaar en uitvoerbaar is, zal gezocht worden naar de beste plek waar deze ondersteuning wel geboden kan worden.

De triade als uitgangspunt

De basiskwaliteit van het onderwijs is het vertrekpunt in het zoeken naar en organiseren van deze aanvullende ondersteuning. Onze visie is dat binnen het samenwerkingsverband het zoeken naar ondersteuning en het organiseren daarvan plaats moet vinden in de context waarin het vraagstuk zich voordoet. Dit betekent dat ondersteuningsvragen altijd bekeken en gewogen moeten worden in relatie tot de klas, de school, de wijk, de ouders en het gezin. Onze visie “Creëer de optimale context” vormt hiervoor het uitgangspunt.  De mate van onderwijsbehoeften van een kind en hoe er in de klas een effectief aanbod kan worden gecreëerd hangt af van de kwaliteit van samenwerking tussen leerkracht, ouders en kind. Deze driehoek (kerntriade) zal het aangrijpingspunt zijn om een passend vorm van ondersteuning te organiseren. De effectiviteit van de ondersteuning zal regelmatig besproken worden binnen de kerntriade. Het samenwerkingsverband speelt hierbij een ondersteunende en faciliterende rol voor de schoolbesturen en de scholen.