06-20317039

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

De OPR bestaat uit leerkrachten en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden geworven vanuit de deelnemende besturen van het samenwerkingsverband. Het aantal leden bestaat uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten, elk de helft van het aantal leden. In het samenwerkingsverband is gekozen voor een OPR van maximaal 20 leden om alle schoolbesturen te laten participeren en om een breed draagvlak te verkrijgen.