06-20317039

Jaarverslag

Het samenwerkingsverband legt jaarlijks verantwoording af met een jaarverslag, inclusief een jaarrekening. Hierin staan de relevante interne en externe ontwikkelingen in relatie tot het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Daarnaast geven jaarverslag en jaarrekening inzicht in welke doelen uit het ondersteuningsplan zijn behaald en of het samenwerkingsverband de middelen voor ondersteuning van leerlingen aan de maatschappelijke opdracht besteedt.

Het jaarverslag kunt u hier downladen:

Jaarverslag SWV Haarlemmermeer 2019