06-20317039

Jaarplan

Het meerjarenbeleidsplan ofwel het ondersteuningsplan beschrijft de doelstellingen en beoogde resultaten voor een periode van 4 jaar. Een meer concrete uitwerking wordt ieder jaar vastgelegd in een jaarplan. Eventuele nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs of in de samenwerking met de gemeenten worden hierin meegenomen. Daarnaast vormen het jaarverslag en de praktijkervaringen een relevante bron van informatie. Centraal staat steeds de vraag of we de goede dingen doen en doen we die goed?

Link naar jaarplan (volgt)