Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Geschillen

Klachtenprocedure

Het samenwerkingsverband heeft een klachtenregeling. Daarnaast hanteert het samenwerkingsverband ten aanzien van klachten over de TLV-aangifte de procedure tot bezwaar.

Externe mediation kan worden ingezet. Met het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland is overeengekomen dat indien gewenst er gebruik gemaakt kan worden van de bij het samenwerkingsverband in dienst zijnde mediators. Deze uitwisseling is ook andersom mogelijk. Indien mediation niet tot tevredenheid van de partijen heeft bijgedragen tot een oplossing van de kwestie, staat het partijen altijd vrij om zich vervolgens te wenden tot de landelijke geschillencommissie.

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie.

Download hier Klachtenregeling swv PO Haarlemmermeer