Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Dekkend aanbod

Dekkend aanbod

Binnen het samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer is er ingezet op een breed palet van voorzieningen en differentiatieaanbod. Hiermee is de ambitie om binnen de kaders maar ook grenzen van passend onderwijs, het onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zo in te richten dat er zo maximaal mogelijk wordt aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte.

Ons aanbod bestaat uit:

SBO JP Heijeschool (Stichting Floreer)
SBO De Klimboom; Het Kompas; De Fakkel (Aloysiusstichting)

SBO+
JRL-taalontwikkelingsproblematiek (groep 1 & 2) JP Heijeschool (Stichting Floreer)
ASS-internaliserend (midden- en bovenbouw) De Fakkel (Aloysiusstichting)
ASS-internaliserend (onder- en middenbouw) De Klimboom (Aloysiusstichting)

SO cluster 4
PI-school de Ster (Stichting Levvel)
Onder-midden-bovenbouw Onderwijs-behandel maatwerkaanbod

SO Cluster 3
Van Voorthuijsenschool (ZML) (Spaarnesant)
De Waterlelie (Epilepsie/LZK, ZML, SBO, VSO) (SEIN)
De Parel (LZK,MG, LG) bredere regiovoorziening (Spaarnesant)

SO Cluster 1 en 2
Landelijke toegang- en plaatsingsroute (Auris NH Aanmeldpunt)

Schakelonderwijs
Daarnaast is er binnen het swv po Haarlemmermeer een onderwijsvoorziening voor nieuwkomers met een extra kleutervoorziening

IKC Wereldwijs (Meer Primair)

Onderwijs hoogbegaafdheid
Onderwijs hoogbegaafdheid is door de overheid geduid als aanbod binnen de basisondersteuning van scholen. Basisscholen ontwikkelen binnen de basisondersteuning voldoende differentiatieaanbod. Daarnaast hebben alle reguliere besturen binnen het SWV een extra ondersteuningsaanbod in de volgende vormen:
Day-a-week aanbod
Differentiatie-uren voor leerlingen
Gedifferentieerd HB aanbod