023-5541588

Brugteam

Scholen kunnen vanuit de basisondersteuning hulp aanvragen van het Brugteam. Dit team bestaat uit 9 mensen die op aanvraag meedenken met de leerkracht, ouders en kind, om onderwijs voor leerlingen beter passend te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte methode “De trein van boos naar middel”.  De leden van het brugteam zijn meerzijdig partijdig en blijven altijd kijken naar de zorgen en wensen van alle betrokkenen.

Het brugteam werkt vanuit de visie “Creëer de optimale context” met de daaruit voortvloeiende missie “versterk de kerntriade ouder – leerkracht – kind”. Er wordt met elkaar gezocht naar oplossingen, waarna altijd wordt geëvalueerd wat goed werkt en vaker kan worden ingezet, of wat eventueel aangepast moet worden.

Voor het aanvragen van ondersteuning vanuit het brugteam kun je gebruik maken door via onderstaande link het aanvraagformulier te downloaden en op te sturen. Het brugteam vergadert elke maandag en bekijkt dan ook de voorliggende aanvragen.

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier ondersteuning deel 1

Aanvraagformulier ondersteuning deel 2

Aanvraagformulier tutoring groep 1 en 2