023-5541588

Ondersteuning op school

Iedere school kan, naast de eigen zorgstructuur, gebruik maken van de basisondersteuning. Dit is ondersteuning, die voor alle scholen in de Haarlemmermeer toegankelijk en inzetbaar is. De basisondersteuning bestaat uit:

  • Interne begeleiding
  • Brugteam
  • Professionalisering (Training “trein van boos naar middel”)
  • Maatwerkfinanciering
  • Begeleiding thuiszitters
  • De schoolcoach
  • De schoolarts
  • De leerplichtambtenaar
  • Mediation/bemiddeling

Indien nodig kunnen scholen gebruik maken van deze basisondersteuning bij het passend maken van onderwijs. Een verdere uiteenzetting hiervan is te vinden in het ondersteuningsplan