06-20317039

Internationale taalklas

In het samenwerkingsverband is een voorziening in de vorm van internationaal taalonderwijs: de internationale taalklas. Het gaat hier om kinderen, die het Nederlands niet als moedertaal hebben en vanuit het buitenland korter dan een jaar woonachtig zijn in Nederland. Deze vorm van onderwijs blijft altijd in ontwikkeling. Kinderen stromen rechtstreeks in in de taalklas.  Instroom geschiedt dus ook meestal rechtstreeks vanuit de gemeente, zodra een buitenlands gezin met kinderen zich hier heeft aangemeld. Gestreefd wordt naar een verblijf van, uiteraard afhankelijk van de resultaten, ca. één jaar op deze vorm van onderwijs.