023-5541588

 

Kennismaking bijeenkomst PO Raad ontwikkelgroep Schoolondersteunings-profiel

Thursday, Mar 21, 2019

09:30 – 12:30

Graag nodigen wij u uit om op 21 maart van 15.00 – 17.00 uur deel te nemen aan de kennismakingsbijeenkomst van de ontwikkelgroep voor het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het (SOP) kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij passend onderwijs willen vormgeven. Vaak is het een papieren werkelijkheid waardoor het document niet leeft voor leraren en ouders. Samen met een aantal scholen hebben wij een gespreksleidraad voor het SOP ontwikkeld. In 2019 werken we via deze ontwikkelgroep aan de verrijking van dit document met praktijkvoorbeelden en aanvullende tips.

Ontwikkelgroep

De ontwikkelgroep bestaat uit maximaal 15 vertegenwoordigers afkomstig uit po, vo en samenwerkingsverbanden en krijgt ondersteuning vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs. Het is de bedoeling dat de deelnemers de beschreven stappen uit de handreiking binnen de school uit gaan voeren. Het proces dat de groep doormaakt wordt opgetekend voor de kennisontwikkeling en scholing van de sector.

Kennismaking

Tijdens de eerste sessie maken de deelnemers kennis met elkaar, gebruiken zij om met elkaar te delen wat er al is én wat de verwachtingen zijn van het te volgen proces. Ook spreken de deelnemers met elkaar af of de groep drie of vier keer bij elkaar komt gedurende het jaar. In de vervolgsessie(s) bespreken zij met elkaar tot welke bruikbare inzichten zij zijn gekomen via de evaluatie van het huidige SOP. Tijdens de bijeenkomsten leggen de deelnemers ook de verbinding met de systemen Vensters en/of het Dashboard om te onderzoeken welke informatie en functionaliteiten vanuit die systemen bruikbaar zijn om in de toekomst onderdeel te laten uitmaken van het SOP. Daarnaast besteden we ook aandacht aan financiële keuzes die er gemaakt worden en/of de inzet van middelen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Op weg naar de verrijking

De opgedane inzichten om het nieuwe SOP te schrijven verwerkt het steunpunt in de verrijking van de gesprekshandleiding. Ook beschrijven we hier hoe, én op welke wijze dit door de school wordt gebruikt om toegerust te zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan de gesprekken binnen het school- en ondersteuningsteam, de gesprekken met leerlingen/ouders en veldpartners. Met als doel het schoolondersteuningprofiel een handzaam en werkbaar instrument te laten zijn binnen de school en een vast onderdeel van de schoolgids.

Praktische informatie

Wanneer:                        21 maart 2019
Tijd:                                  15.00 -17.00 uur
Waar:                               PO-Raad/VO-raad, Aidadreef 4 in Utrecht
Aantal bijeenkomsten:     Drie of vier
Voor wie:                         Vertegenwoordigers uit po, vo en samenwerkingsverbanden
Kosten:                            Er worden geen kosten voor deelname in rekening gebracht
Aanmelden:                    Via dit formulier

Event Location

PO-Raad/VO-raad
Aidadreef 4
Utrecht

Event Fees

FREE