023-5541588

AGENDA

Training

Training "Trein van boos naar middel"

Sep 9, 2019 - Oct 5, 2020 19:00

Start nieuwe training in het kader van de Trein van boos naar middel voor leerkrachten.

Training

Training "Trein van boos naar middel"

Sep 11, 2019 - Dec 14, 2020 19:00

Training in het kader van de Trein van boos naar middel voor leerkrachten.

Veranderingen voor schooljaar (2018-2019)

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht: Meer ruimte voor invalkrachten Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen komend...

read more

Aanpak knelpunten passend onderwijs

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan  onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.  Leerlingen in het hele...

read more

Nieuws Artikel 4

Dat niet alleen kinderen met een leerachterstand baat hebben bij de Stroomgroep, blijkt uit het verhaal van een kind uit groep 7. Hij is hoogbegaafd en leert en denkt op een andere manier. Niet alle scholen zijn in staat daar goed mee

read more

Nieuws Artikel 1

Dat niet alleen kinderen met een leerachterstand baat hebben bij de Stroomgroep, blijkt uit het verhaal van een kind uit groep 7. Hij is hoogbegaafd en leert en denkt op een andere manier. Niet alle scholen zijn in staat daar goed mee

read more