Video 1

Ekon Hartog | Directeur Passend onderwijs Haarlemmermer

Video 2

Melissa Bromet | Leerkracht groep 1/2 - OBS Dik Trom

Video 3

 Leonard van den Broek | Jeugdarts GGD Kennemerland 

Video 4

Natascha van Duyvenbode | Schoolcoach Altra

Video 5

Egbert de Jong | Directeur Montessori Vereniging

Video 6

Willemijn Heemskerk | Intern begeleider RKBS 't Venne 

Video 7

Anne-Marie van Holst | Intern begeleider OBS De Optimist

Video 8

Laura Loupatty | Brugteam Passend onderwijs Haarlemmermeer

Video 9

Gladys Leeflang | Leerplichtambtenaar Haarlemmermeer

Video 10

Claar Rekers | Directeur OBS Montessorieschool De Boog

Video 11

John van Veen| Bestuurder Stichting Jong Leren

Video 12

Ondersteuning in en rondom school