Organisatie

Printvriendelijke versie

Het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer PO wordt bestuurd door de heer E. Hartog, directeur-bestuurder en heeft 10 leden.

De leden zijn vertegenwoordigers van de volgende gezagsorganen en worden door de besturen van deze organen op bindende voordracht benoemd.

Stichting Meer Primair: dhr. E. Niezing
Stichting voor Confessioneel Onderwijs Jong Leren: dhr. J. van Veen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer: dhr. P. Cornelissen
Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs: dhr. J.W. van Schendel
Montessori Vereniging Haarlemmermeer: dhr. E. de Jong
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg: mvr. T. Westen (SBO)
Bestuur De Meiboom (Vrije school): dhr. E Lucas
De Bascule: dhr. R. Hendriks (Speciaal Onderwijs)
Stichting Spaarnesant: dhr. M. Elkerbout (Speciaal Onderwijs)
De Waterlelie: dhr. S. Glas (Speciaal Onderwijs)

De leden komen vijf keer per jaar bij elkaar in het CJG, Graan voor Visch 14302, 2132 VJ te Hoofddorp.