Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 22 april, 2013 - 09:56
De nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs is van start gegaan. Deze arbitragecommissie beslecht geschillen in het passend onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschillen tussen schoolbesturen en het bestuur...
Datum: 19 april, 2013 - 09:52
Scholen moeten straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door de ouders van het kind. De Tweede Kamer nam 16 april een motie aan van PvdA-Kamerlid Loes Ypma, die het kabinet opdraagt dat...
Datum: 19 april, 2013 - 09:23
Hoogbegaafde kinderen moeten veel vaker onderwijs op maat krijgen op school. Dat vindt de VVD. Kamerlid Karin Straus wil dat staatssecretaris Sander Dekker gaat zorgen, dat er binnen het Passend onderwijs ook aandacht komt voor hele slimme...
Datum: 4 april, 2013 - 10:57
Hoewel al veel vooruitgang is geboekt, zijn extra maatregelen gewenst om het schoolverzuim en het aantal thuiszitters verder terug te dringen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang aanpak...
Datum: 19 maart, 2013 - 10:24
Op 25 maart zijn de directies en intern begeleiders van de aan de pilot deelnemende scholen, hun bestuurders, de gemeente en het CJG bijeengeweest voor een gezamenlijke aftrap. Tijdens de bijeenkomst is kort stilgestaan bij de verdere...

Pagina's