Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 30 juni, 2014 - 09:50
We willen jullie graag even wijzen op de wijzigingen die op de website plaats hebben gevonden.Per 1 augustus komen de PCL en de REC's te vervallen en had het geen nut meer deze pagina op de website te laten staan. Om een duidelijk herkenbare...
Datum: 20 juni, 2014 - 13:35
Het volledige evaluatierapport van de pilot Maatwerk kun je downloaden vanaf de pagina "onderwijsinhoud". Binnenkort is hier ook het jaarplan 2014-2015 te downloaden.
Datum: 20 juni, 2014 - 13:01
Stand van zaken:Het begint op te schieten. Nog een paar weken en dan staat de zomervakantie voor de deur en voordat je het weet is het 1 augustus.De afgelopen periode zijn er 6 bijeenkomsten georganiseerd, waarin uitvoerig is stilgestaan bij: het...
Datum: 6 mei, 2014 - 13:57
Zes mei start de tweede meting naar de voorbereiding op het Passend Onderwijs. Deze monitor moet in kaart brengen in hoeverre schoolleiders, docenten en ouders geïnformeerd zijn over de voorbereidingen en of zij zich betrokken voelen bij de...
Datum: 6 mei, 2014 - 13:53
Er zijn zorgen over de uitvoering van passend onderwijs. Op 29 april ontving staatssecretaris Sander Dekker (OCW) een brandbrief van Balans en de NVA waarin wij de zorgen van ouders uiteen zetten en tegelijkertijd voorstellen deden voor oplossingen...
Datum: 10 april, 2014 - 16:20
Er is veel te doen over Passend Onderwijs. Maar wat houdt het nu eigenlijk in?Hieronder een beknopte uitleg.Alle kinderen, dus ook kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 zijn...
Datum: 31 maart, 2014 - 13:31
De samenwerkingsverbanden liggen op koers om op 1 augustus aanstaande te starten met Passend onderwijs. Dat schreef staatsecretaris Sander Dekker van onderwijs op 27 maart aan de Tweede Kamer. De PO-Raad ziet dat de samenwerkingsverbanden, scholen...

Pagina's