Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 3 november, 2014 - 13:23
In de week van kinderen veilig, op dinsdag 18 november organiseert het LOCK samen met de partners uit de veiligheidsregio Kennemerland (Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond) een middag symposium. Het programma staat in het teken van de aanpak...
Datum: 15 oktober, 2014 - 16:19
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin de actuele stand van zaken over het passend onderwijs uiteengezet wordt. Dekker gaat in de brief in op enkele moties en toezeggingen die in het algemeen...
Datum: 30 september, 2014 - 11:14
'Passend Onderwijs vraagt school om verschillen tussen kinderen weg te poetsen'  Op 1 augustus wordt de wet Passend Onderwijs van kracht die scholen vraagt voor ieder kind - ook die met een aandoening - een passende plaats te vinden...
Datum: 25 september, 2014 - 16:47
Specialisten van het voormalig Steunpunt Autisme Noord-Holland gaan zelfstandig verder. Zij vreesden te verdwijnen door de invoering van het passend onderwijs. Door samen te werken met de Opvoedpoli Noord-Holland Noord kan de hulp aan autistische...
Datum: 9 september, 2014 - 10:48
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook het brugteam van start gegaan. Zoals eerder al bekend gemaakt bestaat het brugteam uit voormalig ambulant begeleiders uit de clusters 3 en 4. De primaire opdracht voor het brugteam is, om...
Datum: 5 september, 2014 - 14:12
Voor het downloaden van de nieuwsbrief van september 2014 kun je vanaf vandaag terecht in de download bieb.
Datum: 2 juli, 2014 - 16:25
Het onderwijspersoneel is nog steeds niet klaar voor de invoering van passend onderwijs.Dat schrijft AOb-voorzitter Walter Dresscher in een brief aan de Tweede Kamer. Hij doet vier aanbevelingen.Morgen debatteert de Tweede Kamer over de Wet passend...

Pagina's