Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 8 december, 2015 - 11:27
 In veel regio's is een beweging op gang gekomen wat het passend onderwijs betreft. Hierdoor lukt het vaker om kinderen een passende plek te bieden, veelal in het reguliere onderwijs. In de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs, die...
Datum: 7 december, 2015 - 11:58
 Vier partijen hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak om thuiszitters tegen te gaan. Alle kennis van Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (Lecso) en de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in...
Datum: 30 november, 2015 - 15:25
Beste Ekon, Een aantal weken geleden was je bij OCW op uitnodiging van Dominique van der Elst om te vertellen over het brugteam passend onderwijs. Het brugteam lijkt ons een goed voorbeeld om mogelijk mee te nemen in de voortgangsrapportage die 4...
Datum: 25 november, 2015 - 15:06
 De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de onderzoeksinstituten en de uitkomsten van...
Datum: 29 september, 2015 - 16:12
Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in extra middelen, maar in betere samenwerking en uitvoering van Passend onderwijs in de praktijk....
Datum: 9 juni, 2015 - 16:41
 In zijn antwoord op kamervragen van de SP, stelt staatssecretaris Sander Dekker dat de daling van leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo) niet het gevolg is van passend onderwijs. De dalende trend was er al sinds de...
Datum: 6 maart, 2015 - 08:49
Er moeten afspraken met lerarenteams worden gemaakt over de groepsgrootte om zo de werkdruk te verlagen. Dat schrijft AOb-voorzitter Walter Dresscher in een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over groepsgrootte in...

Pagina's