Vanuit autisme bekeken...

Printvriendelijke versie

Vanuit autisme bekeken heeft een nieuwe checklist gemaakt voor scholen. Hierdoor kan gekeken worden hoe goed de school is uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen. Leerlingen met autisme dienen als graadmeter in de checklist. Dat meldt Vanuit autisme bekeken.

De scholen krijgen door de checklist inzicht in waar mogelijkheden liggen om nog beter in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en geeft tips om hiermee aan de slag te gaan. De checklist dient als hulpmiddel voor scholen om na te denken en in gesprek te gaan over de mate waarin de school passend onderwijs voor leerlingen (met autisme) stimuleert op het gebied van: beleid, cultuur, toegang, instroom en doorstroom, zorg en ondersteuning en verzuim.

Volgens Vanuit autisme bekeken zijn leerlingen met autisme een goede graadmeter voor hoe passend het onderwijs op de scholen is voor alle leerlingen, omdat kinderen en jongeren met autisme niet het 'standaard' ontwikkelpatroon volgen. Zij kunnen op cognitief gebied voorlopen en tegelijkertijd op sociaal gebied achterlopen op leeftijdsgenoten. Ook uit autisme zich op veel verschillende manieren. Leerlingen met autisme hebben daarom in het bijzonder baat bij maatwerk. Een school die in staat is om in te spelen op de gevarieerde onderwijsbehoefte van leerlingen met autisme, biedt naar verwachting ook passend onderwijs aan andere leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte). De checklist is hier te bekijken.