Meepraten over de agenda Passend onderwijs 2017-2018

Printvriendelijke versie

 

De invoering van passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten er voor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar wordt in de klas, in de interactie tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Nu, twee jaar na invoering van de Wet passend onderwijs, moeten we constateren dat de kanteling van samenwerking van besturen in het samenwerkingsverband naar samenwerking in en rond de school op veel plaatsen nog niet goed uit de verf komt.

 

Passend onderwijs is wat de PO-Raad en VO-raad betreft geslaagd als alle besturen met hun scholen erin slagen de juiste voorwaarden te creëren om hun leerlingen goed te ondersteunen.

 

Wat heeft u nodig om dit te (helpen) realiseren? Wat mag er volgens u niet ontbreken op de gezamenlijke agenda PO-VO van 2017-2018? Praat mee door het beantwoorden van deze vragen